گالری تصاویر
تصاویر بیشتر

تلمبه هاي دو فازي چاههاي بنگستاني اهواز به صورت E.P.C


كارفرما وزارت نفت
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
نام پروژه تلمبه هاي دو فازي چاههاي بنگستاني
محل اجرا اهواز
مدت اجرا 16 ماه

هدف پروژه

هدف از انجام اين پروژه، احداث يك واحد تلمبه‌خانه شامل پنج سامانه تلمبه‌هاي دوفازي با دور متغير براي انتقال نفت و گاز همراه تعداد 10 حلقه چاههاي مجــــاور واحد بهــره برداري اهواز 4 به واحد بهره برداري اهواز 1 بوده است.

ماموريت مشاركت

پروژه تلمبه هاي دو فازي چاههاي بنگستاني اهواز در قالب يك قرارداد (E.P.C) شامــل تاييد مهندسي پايه، انجام طراحي تفصيلي، برنامه‌ريزي، خريد، پيش‌ساخت، تهيه، حمل و تامين كالا، ساخت و احداث، تكميل، آزمايش و راه اندازي به مشاركت بهين سامان سرزمين/ رامشيـــر / انرژي و صنعت محول شد و پروژه در تاريخ 15/6/1386 توسط سرپرست وقت وزارت نفت افتتاح گرديد.

اجزای پروژه

اين پروژه شامل فعاليتهاي متنوع مهندسي، تامين كالا و اجرا بود که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود

  • كارهاي مكانيكي- كارهاي برقي- كارهاي سيويل و سازه
  • كنترل و ابزار دقيق- كارهاي مخابراتي
  • كارهاي ايمني- كارهاي متفرقه

  • Copyright ©2011, Behin Saman Sarzamin
    طراحی و برنامه نویسی با دپارتمان IT