گالری تصاویر
تصاویر بیشتر

سيستم خنك كن نيروگاه سيكل تركيبي يزد به صورت E.P.C


كارفرما وزارت نيرو
شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)
نام پروژه پروژه سيستم خنك كن نيروگاه سيكل تركيبي يزد
محل اجرا يزد
مدت اجرا 24 ماه

هدف پروژه

اين پــروژه بخش سيستم خنك كن نيروگاه سيكل تركيبــي يزد بوده است . مسئوليت طراحـــي- تامين تجهيزات و اجراي پروژه طــــي يك قرارداد (E.P.C) به مشــــــاركت بهين سامان سرزمين / نورهان صنايع محــــول گرديد. مدت اجــراي پروژه شامل كليه مراحل از طراحــي تا راه اندازي 24 ماه بوده و ارتفــــاع برج 113 متر و قطر برج در سطح زميـن حدود 70 متر است.

ماموريت مشاركت

كليه مراحل پروژه شامل طراحي، طراحي كارگاهي، تامين تجهيزات داخلي و خارجي، احداث برج بتني، پيش ساخت و مونتاژ، نصب و راه انداي توسط اين مشاركت انجام و پروژه تحويل موقت گرديد.

Copyright ©2011, Behin Saman Sarzamin
طراحی و برنامه نویسی با دپارتمان IT