گالری تصاویر
تصاویر بیشتر

مديريت طرح احداث مخازن فلزي استراتژيک ذخيره سازي نفت خام


كارفرما وزارت نفت
شرکت مهندسي و توسعه نفت
نام طرح طرح احداث مخازن فلزي استراتژيک ذخيره سازي نفت خام
مجتمع پتروشيمي بندر امام
محل اجرا اهواز، بهرگان، سیری
مدت اجرا 40 ماه
مشاور طرح مهندسين مشاور بينا
پيمانکاران طرح شرکت پترو پارت
مشارکت سابن/ پويان عدالت
شرکت سديد جهان صنعت
شرکت ماشين سازي اراک
شرکت ماشين سازي پارس

هدف طرح

هدف از اجراي طرح امکان ذخيره سازي 3 ميليون بشکه نفت خام سبک و سنگين صادراتي مي باشد که جهت انتقال به پايانه صادراتي خارگ و گويه هاي شناور گناوه در نظر گرفته شده بود. اين امر بر اساس اصل عدم تمرکز مخازن ذخيره نفت خام، ايمني و حفاظتي و امکان حداکثر استفاده از تاسيسات و تجهيزات موجود در واحدهاي بهره برداري مي باشد.

اجزای اصلي طرح

پروژه مخازن ذخيره نفت خام اهواز(فلزي)  2 ميليون بشکه
پروژه مخازن ذخيره نفت خام بهرگان (فلزي) 0/5 ميليون بشکه
پروژه مخازن ذخيره نفت خام سيري (فلزي) 0/5 ميليون بشکه

ماموريت مشاركت

شرکت بهين سامان سرزمين مديريت مراحل مختلف طرح شامل امکان سنجي، طراحي، نظارت، اجرا، بازرسي، برنامه ريزي و هدايت مهندسين مشاور را براي مخازن فلزي و بتني و نيز پيمانکاران مخازن فلزي را در 4 منطقه بعهده داشت که اين قرارداد در سال 1385 به پايان رسيد.

Copyright ©2011, Behin Saman Sarzamin
طراحی و برنامه نویسی با دپارتمان IT