گالری تصاویر
تصاویر بیشتر

مديريت طرح کنترل آلاينده هاي زيست محيطي پتروشيمي بندرامام


كارفرما وزارت نيرو
شركت پتروشيمي بندر امام
نام پروژه طرح كنترل آلاينده هاي زيست محيطي
مجتمع پتروشيمي بندر امام
محل اجرا بندر امام خميني
مدت اجرا 36 ماه

هدف پروژه

مديريت بر پروژه هاي مربوط به كمينه سازي ، تصفيه بهينه فاضلاب صنعتي وبهداشتي براساس استانداردهاي محيط زيست ايران و بازيافت پس آب هاي صنعتي و بهداشتي مجتمع پــتروشيمي بندر امام به صورت اخص و كنترل آلاينده هاي زيست محيطي مجتمع به صورت اعم، بعنوان اهداف پروژه مي باشد.

مأموريت مشاركت بهين سامان سرزمين / تبديل انرژي پايا

مأموريت واحد خدمات مديريت طرح كه توسط مشاركت بهين سامان سرزمين / تبديل انرژي پايا انجام شد مديريت بر مراحل زير بوده که در ارديبهشت ماه سال 1384 قرارداد مشارکت خاتمه يافت :‌

  • مديريت مرحله مطالعاتي
  • مديريت مرحله اجرايي و نظارت
  • مديريت مرحله راه اندازي و تحويل موقت
  • مديريت مرحله خدمات عمومي
  • مديريت مرحله پايش
  • Copyright ©2011, Behin Saman Sarzamin
    طراحی و برنامه نویسی با دپارتمان IT