گالری تصاویر
تصاویر بیشتر

مديريت طرح احداث مخازن بتني استراتژيک ذخيره سازي نفت خام


كارفرما وزارت نفت
شرکت مهندسي و توسعه نفت
نام پروژه طرح مخازن استراتژيک ذخيره نفت خام
محل اجرا امیدیه، گوره
مدت اجرا 18 ماه

هدف پروژه

هدف از اجراي طرح، ساخت مخازن بتني براي اولين بار در کشور به ظرفيت 7 ميليون بشکه نفت خام سبک و سنگين جهت انتقال به پايانه هاي صادراتي کشور مي باشد.

اجزاي اصلي طرح

پروژه مخازن ذخيره نفت خام گوره 4 ميليون بشکه
پروژه مخازن ذخيره نفت خام اميديه 3 ميليون بشکه

ماموريت شرکت بهين سامان سرزمين

شرکت بهين سامان سرزمين مديريت مراحل مختلف طرح شامل امکان سنجي، طراحي، نظارت، اجرا، بازرسي، برنامه ريزي و هدايت مهندسين مشاور را براي مخازن بتني و نيز پيمانکاران مخازن بتني را در 2 منطقه بعهده داشته که در پايان سال 1382 قرارداد خاتمه يافته است.Copyright ©2011, Behin Saman Sarzamin
طراحی و برنامه نویسی با دپارتمان IT