گالری تصاویر
تصاویر بیشتر

مديريت طرح سدهاي شميل، نيان و تاسيسات وابسته


كارفرما وزارت نيرو
شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان
نام پروژه سدهاي شميل ونيان و تاسيسات وابسته
محل اجرا بندرعباس
مدت اجرا 36 ماه
مشاور طرح شرکت مهندسين مشاور مشانير
پيمانکار اجرايي مشارکت هامون/ ديداس

اين طرح با استفاده از اعتبارات بانک توسعه اسلامي(I.D.B) که در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است در جهت دستيابي به اهداف زير و تامين حدود 70 ميليون متر مکعب آب تامين اعتبار شده است

هدف پروژه

 • تامين بخشي از آب آشاميدني شهر بندر عباس از طريق تامين حقابه قسمتي از زمين هاي کشاورزي دشت ميناب وانتقال به ميزان معادل آن از سد ميناب به بندرعباس و قشم
 • تامين حقابه هاي آبياري دشت شميل- تخت
 • تامين حقابه هاي جريان پايه رودخانه هاي شميل و زندان براي حفظ محيط زيست
 • کنترل سيلاب و تامين حقابه تغذيه آبخوان دشت شميل- تخت

  موقعيت ساختگاه هاي طرح

  ساختگاه سد شميل بر روي رودخانه و ساختگاه سد نيان بر روي رودخانه زندان به فاصله حدود 5 کيلومتر از يکديگر و در 80 کيلومتري شمال خاوري شهر بندر عباس واقع گرديده اند.

  اجزاي اصلي طرح

 • سد خاکي نيان به بلندي 3/27 متر و درازاي 510 متر، با هسته رسي همراه با سرريز دريچه دار و تخليه کننده تحتاني (شامل 1/1 ميليون متر مکعب خاکريزي، 9/0 ميليون متر مکعب خاکبرداري و 60 هزار متر مکعب بتن ريزي)
 • سد خاکي شميل به بلندي 3/22 متر و درازاي 1200 متر، با هسته رسي همراه با تخليه کننده و سازه آبگير (شامل 2 ميليون متر مکعب خاکريزي، 1/0 ميليون متر مکعب خاکبرداري و 10 هزار متر مکعب بتن ريزي)
 • خاکريز زينچه به بلندي 3 تا 5 متر و درازاي کل 750 متر، سر ريز کمکي و خاکريز شسته شونده و ترانشه وسط درياچه در حاشيه مخزن (2/0 ميليون متر مکعب خاکريزي، 5/2 ميليون متر مکعب خاکبرداري و 13 هزار متر مکعب بتن ريزي)
 • ايستگاه پمپاژ آب زير زميني با دبي کل بک متر مکعب در ثانيه و هد 30 متر، همراه با گالري هاي جمع آوري در عمق 20 متري زير بستر درياچه به درازاي 150 متر (با بتن ريزي 5 هزار متر مکعب و حفاري 1000 متر مکعب)
 • کمپ اداري مسکوني سدها (به زير بناي کل حدود 6000 متر مربع و شامل 18 ساختمان اسکلت فلزي يک و دو طبقه)

  ماموريت شرکت بهين سامان سرزمين

  شرکت بهين سامان سرزمين بعنوان واحد خدمات مديريت طرح بطور کلي مديريت طرح از جمله پيگيري، هماهنگي، کنترل و نظارت بر کليه فعاليت هاي مشاور تا انتخاب پيمانکاران اجرايي احداث سدهاي شميل ونيان و عقد قرارداد مربوطه در هماهنگي با کارفرما، مشاور و بانک توسعه اسلامي بوده که با موفقيت به پايان رسيده است. • Copyright ©2011, Behin Saman Sarzamin
  طراحی و برنامه نویسی با دپارتمان IT