گالری تصاویر
تصاویر بیشتر

سوخت رسانی نیروگاه سیکل ترکیبی قائن به صورت E.P.C


كارفرما وزارت نيرو
شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)
نام پروژه سوخت رسانی نيروگاه سيکل ترکيبی قائن به صورت E.P.C
محل اجرا قائن
مدت اجرا 20 ماه

هدف طرح

هدف اين پروژه كه توسط شركت بهين سامان سرزمين بر اساس روش (E.P.C) اجرا شد، انجام عمليات مهندسي، تامين تجهيزات، ساخت و اجراي سيستم سوخت رسانـــي و بخار کمکي مورد نياز نيروگاه سيکل ترکيبي قائن بود که سيستم سوخت گاز بعنوان سوخت اصلـــي و گازوئيل بعنوان سوخت جايگـــزين مي باشد.

اجزای اصلي پروژه
الف- سيستم سوخت گاز (اصلي)

عمليات اجرائي سيستم گاز از ايستگاه متعلق به شركت ملي گاز ايران در داخل محوطه نيروگاه آغاز گرديد و گاز را به مصرف كننده هاي اصلي شامل 4 توربين گازي رساند . همچنين با انتقال گاز در مسيري ديگر و به سمت ايستگاه تقليل فشار ثانويه اي كه وظيفه تامين سوخت مصرفي واحدهاي متفرقـــه از قبيل بويلر کمکي، ساختمانهاي مديريتي ، اداري و غيره را دشت، سيستم گاز رسانــي نيروگاه تكميل گشت.

ب- سيستم سوخت مايع (جايگزين)

سيستم گازوئيل اين مجموعه از ايستگاه تخليه گازوئيــــل، با توان تخليــــه شش دستگاه تانكر سوخت به صورت همزمـــان ، آغاز گرديد و در مسير داراي اجزاي پمپخـــانه تخليه، مخزن 100 متر مكعبي تخليه ، دو مخزن 20 هزار متر مكعبي سوخت و پمپخانه رانش سوخت به سمت واحدهاي نيروگاهي و مجموعه لوله هاي رابط مي باشد.

ماموريت شركت

انجام خدمات مهندسي، تهيه و تامين تجهيزات داخلي و خارجي، نصب تجهيزات شامل لوله ها، شيرآلات، ابـــزارهاي اندازه گيري و بطور خلاصه كليه تجهيزات مورد نياز بر عهده اين شركت بود که اين پروژه در آذر ماه سال 1386 ابلاغ گرديده و شروع به کار کرد و در سال 1388 تحويل موقت گرديد.Copyright ©2011, Behin Saman Sarzamin
طراحی و برنامه نویسی با دپارتمان IT