احداث نيروگاه 500 مگاواتي B.O.O قم به صورت E.P.C


خريدار برق توليدي وزارت نيرو
سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير)
سرمايه گذار(كارفرما) شركت سرمايه گذاري ري
كارفرما شرکت ري نيرو
پيمانكار شرکت توسعه و احداث نيروگاهي توان به سهامداري شرکتهاي بهين سامان سرزمين / گروه صنعتي سديد / نورهان صنايع
نام پروژه نيروگاه 500 مگاواتي B.O.O قم
محل اجرا قم
مدت اجرا 36 ماه

هدف طرح

هدف اصلي اين پروژه که توسط شرکت توسعه و احداث نيروگاهي (توان)، به سهامداري شرکتهاي بهين سامان سرزمين، نورهان و گروه صنعتي سديد اجرا خواهد گرديد، انجام عمليات مهندسي، تامين تجهيزات و اجراي مجموعه نيروگاه و سازه هاي وابسته بوده، تا ضمن حرکت در راستاي استراتژي دولت محترم در باب خصوصي سازي نيروگاههاي توليد برق، بميزان 500 مگاوات به برق توليدي در شبکه و در منطقه اي با مصارف صنعتي بالا افزوده گردد.

اجراي اين پروژه به شرکت توسعه و احداث نيروگاهي توان، يکي از شرکتهاي تحت پوشش اين شرکت واگذار گرديده است.

Copyright ©2011, Behin Saman Sarzamin
طراحی و برنامه نویسی با دپارتمان IT