گالری تصاویر
تصاویر بیشتر

اصلاح سيستم خنک کن نيروگاه شهيد مفتح همدان به صورت EPC

كارفرما وزارت نيرو
سازمان توسعه برق ايران
نام پروژه اصلاح سيستم خنک کن اصلي و کمکي نيروگاه حرارتي شهيد مفتح همدان به صورت EPC
محل اجرا همدان
مدت اجرا 22 ماه

سيستم خنک کن نيروگاه حرارتی شهيد مفتح همدان هم اکنون از نوع تر بوده که احتياج به مقدار زيادی آب جهت خنک کردن بخار توليدی دارد. با توجه به خشکسالی های اتفاق افتاده در سالهای اخير، برداشت زياد آب از سفره های زيرزمينی منطقه و افت شديد سطح اين آبها، هم اکنون زمينهای اطراف نيروگاه دچار نشست شده که اين امر علاوه بر مشکلات تأمين آب سيستم خنک کن، خطراتی را متوجه واحدهای در حال بهره برداری نيروگاه نيز نموده است.

هدف پروژه

هدف از اجرای اين پروژه، تبديل سيستم تر به سيستم ترکيبی تر و خشک (Hybrid) جهت برطرف کردن مشکل تأمين آب پروژه می باشد. اين پروژه به عنوان اولين پروژه در نوع خود تعريف و مشارکت بهين سامان سرزمين/ توسعه سيلوها وظيفه اجرای آن را عهده دار می باشد. برج خشک اين پروژه نيز با توجه به فلزی بودن آن جزو معدود برجهای فلزی کشور محسوب می شود.

اجزای پروژه

طراحی، تأمين تجهيزات، ساخت و نصب کليه آيتم های زير در محدوده شرح کار مشارکت می باشد:

  • برج خشک فلزی به ارتفاع 133، قطر پايين100 و قطر گلوگاه 68 متر
  • اصلاح کندانسور موجود
  • مبدلهای حرارتی
  • عمليات لوله کشی به قطرها 1800-1300و...
  • برج خنک کن کمکی
  • پمپهای CW با دبی 17000 متر مکعب در ساعت

  • Copyright ©2011, Behin Saman Sarzamin
    طراحی و برنامه نویسی با دپارتمان IT