گالری تصاویر
تصاویر بیشتر

توسعه واحد بهره برداری چشمه خوش به صورت E.P.C

كارفرما وزارت نفت
شركت نفت مناطق مرکزي ايران
نام پروژه توسعه واحد بهره برداري چشمه خوش به صورت E.P.C
محل اجرا دهلران
مدت اجرا 20 ماه

هدف طرح

توسعه واحد بهره برداري چشمه خوش به ميزان 35.000 بشکه در روز هدف اين پروژه مي باشد که به صورت E.P.C توسط شرکت بهين سامان سرزمين اجرا مي گردد. بدين صورت که يک رديف جديد به 3 رديف موجود در اين واحد که بر مبناي 3 مرحله تفکيک و يک تفکيک گر آزمايشي مي باشد اضافه خواهد شد. همچنين بهينه سازي سيستم هاي کنترل و ابزار دقيق و لوله کشي مربوط به رديف جديد و هماهنگ سازي يک پارچه کنترلي واحد بهره برداري چشمه خوش نيز بر عهده شرکت بهين سامان سرزمين است. پروژه در آذر ماه سال 87 ابلاغ گرديده است.

اجزاء اصلي پروژه

براي نيل به هدف فوق، اين پروژه فعاليت هاي فني زير را شامل مي شود:

  • ساخت و نصب دو تفکيک گر سه فازي
  • احداث دو مخزن بهره برداري و گاز زدا
  • تهيه و نصب سيستم مشعل هاي سوزاي جديد (MP & LP)
  • تهيه و نصب پمپ جديد انتقال نفت به ظرفيت 365 مترمکعب در ساعت و هد 800 متر
  • تهيه و نصب سيستم کنترل جديد

  • Copyright ©2011, Behin Saman Sarzamin
    طراحی و برنامه نویسی با دپارتمان IT